QUẢNG CÁO
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
free counter
Home
Dịch vụ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Thủ tục Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
(11:, ngày 15 tháng 11 năm 2011)


- Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ Chủ đầu tư xin phê duyệt dự án đầu tư tại cấp có thẩm quyền;

+ Tự lập hồ sơ hoặc đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

+ Tự lập Bản cam kết bảo vệ môi trường

 + Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và Môi trường và nhận phiếu hẹn trả kết quả;

+ Nhận kết quả Giấy xác nhận và Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.

b) Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ tổ chức, cá nhân;

+ Lập phiếu hẹn trả kết quả;

+ Trả Giấy xác nhận và Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;

+ Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng);

b) Số lượng hồ sơ:                 03           (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận, Bản cam kết bảo vệ môi trường   

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006;

+ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Các tin khác
Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư
()
Xin giấy phép đầu tư
()
Thành lập công ty liên doanh nước ngoài
()
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
()
thủ tục xin phép đầu tư ra nước ngoài
(Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài(Quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra ...)
Trường hợp thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(      Thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài )
Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT)
(         Quy trình tiếp nhận yêu cầu thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tiến hành như sau: )
Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023
        TÌM KIẾM
        txt_box_pmem_right_name
txt_box_pmem_right_contents
        HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    

    Tư vấn doanh nghiệp

    Click here go to chat with Tư vấn doanh nghiệp
    Tư vấn đất đai
    Click here go to chat with Tư vấn đầu tư nước ngoài
    Tư vấn đầu tư nước ngoài
    Click here go to chat with Tư vấn kế toán thuế
    Tư vấn công chứng

 

Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Tòa nhà N02, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6252 8866 - 0972 447 556
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn